Budapest, 2019. november 15.

A társadalmi vállalkozások közötti együttműködések kialakulása a szektor megszilárdulásának fontos lépcsőfoka. A kutató- és szakértői közösség mellett az Európai Unió szervezetei is kiemelt feladatként kezelik a hálózatosodás erősítését.

Az ENSIE Európai Szeminárium-sorozatának budapesti rendezvénye a Galileo Progetti Nonprofit Kft. főszervezésével, a Hétfa Kutatóintézet és az IFUA Nonprofit Partner támogatásával valósult meg. A rendezvényen szakértőként képviseltette magát az IFUA Nonprofit Partner is.

A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi és munkaerő-piaci integrációja, a munkaerő-integráló társadalmi vállalkozások (work integration social enterprise, WISE) gazdasági fenntarthatósága, a WISE-ok közötti kapcsolat- és hálózatépítés a kiemelt témák közé tartoztak. A nemzetközi találkozón a magyar társadalmi vállalkozási szektor mélyebb megismerését segítő előadások mellett fontos elem volt az Európai Uniós országokból érkező résztvevők közötti tapasztalatcsere. A beszélgetések során komplex képet kaptunk az európai társadalmi vállalkozások helyzetéről.

A társadalmi vállalkozások közötti együttműködések erősítése a szektor kiemelt feladata

Magyarországon még kevésbé jól működő gyakorlat a szektoron belüli kapcsolatépítés: az együttműködéseket elősegítő, illetve a közös képviseletet biztosító hálózatok száma és érdekérvényesítő ereje alacsony. A hálózatok inkább reaktív, mint proaktív szerepet vesznek fel a társadalmi vállalkozásokkal kapcsolatos párbeszédekben, képviseleti feladatot nem látnak el.
A társadalmi vállalkozások általános szakemberhiánnyal és ezzel együtt az üzleti ismeretek hiányával küzdenek. Az ellátási lánc mentén az elérhető anyagi és emberi erőforrások összeadása növelné a résztvevők piaci erejét. Ennek ellenére organikusan kevés kapcsolat alakul ki, így szükség van a külső szakértői szervezetek beavatkozására.
A külső beavatkozás sikerességére jó példa a 6 dél-magyarországi élelmiszer-előállító társadalmi vállalkozás által létrehozott (V)egyél baranyait! brand, amelyet a Társadalmi Vállalkozások Országos Szövetsége (TAVOSZ) támogat külső szakértőként. Az együttműködésen keresztül a költségek megoszlanak, nagyobb vásárlói kört érnek el, több munkahelyet tudnak teremteni és a régiót is népszerűsítik.
Egyre nagyobb lehetőség nyílik azonban a tematikus kapcsolatok kialakítására is. Az Európai Unió intézményei kiemelten fókuszálnak a hálózatosodás támogatására: például az ESF (European Social Fund – Európai Társadalmi Alap) támogatások egyik fő témája ez. Emellett az ENSIE aktuális stratégiájának is egyik fontos eleme az együttműködések erősítése. A társadalmi vállalkozások számának növekedése, valamint a tanácsadó- és kutatószervezetek, egyetemek bevonása tovább növeli az esélyeket a kooperációra.

A szektor a megerősödés mellett a fenntarthatóság kihívásaival is szembenéz

Még mindig általános probléma az Európai Unióban, hogy nincs a társadalmi vállalkozások számára kialakított, egységes jogi forma. Magyarországon 2006-ban jött létre a szerep betöltésére a szociális szövetkezeti forma, azonban ez a jogi keretrendszer nem alkalmas minden társadalmi vállalkozási tevékenység támogatására.
A hazai ökoszisztémát vizsgálva továbbra is fenyegetés a szektorra nézve, hogy az uniós forrásokon túl állami vagy magánbefektetői tőke jellemzően nem érkezik a társadalmi vállalkozásokhoz, illetve a szektorfejlesztésre vonatkozó állami stratégia hiányzik.
Ezekkel párhuzamosan a társadalmi vállalkozásokat is érintik a globális piaci trendek: a kereskedelem változó tendenciái, a digitalizáció terjedése, a generációváltás a tulajdonosok és munkavállalók körében. A vezetői feladatok között fontos szerepet játszik a társadalmi és pénzügyi célok szervezetre szabott egyensúlyának kialakítása; azaz, hogy mennyire képes a vezető olyan szervezeti kultúrát teremteni, amelyben ez a kettős célrendszer jól beágyazott.
A digitalizáció következtében piaci és nonprofit környezetben is átalakulnak és megszűnnek munkakörök. Ezért létfontosságú a WISE-ok számára az emberi erőforrást igénylő piaci szegmensekben való megjelenés. A tapasztalatok alapján a mezőgazdasági termelési és feldolgozási ágazat mellett a személyes kapcsolatokon alapuló szolgáltatásnyújtáson keresztül válhat fenntarthatóvá a társadalmi vállalkozási szektor.

 

A konferencia részletes tematikája elérhető itt.

Az ENSIE (European Network of Social Integration Enterprises – Szociális Integrációt Végző Vállalkozások Európai hálózata) 2001 óta támogatja közel 3 200 tagszervezetét 21 európai uniós országban. 2018-2020-as célkitűzései között szerepel a képviseleti- és lobbitevékenység erősítése, illetve a pénzügyi befektetők figyelmének társadalmi vállalkozások felé irányítása.

 Az ENSIE hazai tagja a Galileo Progetti Nonprofit Kft., amelynek fő célja a szociális gazdaság fejlesztése, a nemzetközi együttműködés erősítése a szociális szektorban.

Kép forrása: ENSIE